logo Skip to content

Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война

В юбилейната 135-а годишнина от учредяването на Българската народна банка Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (SEEMHN) публикува нова статистическа публикация, която предлага исторически макроикономически данни за Югоизточна Европа през 19-ти и 20-ти век. Статистическите показатели са конструирани с помощта на централните банки на Албания, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция и Австрия.

Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за всички държави
EN BG (0 KB)

Предисловие EN BG (0 KB)

Глава I. Въведение
Matthias Morys
EN BG (0 KB)

Глава II. Австро-Унгария: от 1863 до 1914 г.
Clemens Jobst and Thomas Scheiber
EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за Австро-Унгария
EN BG (0 KB)

Глава III. Гърция: от 1833 до 1949 г.
Sophia Lazaretou
EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за Гърция
EN BG (0 KB)

Глава IV. Отоманската империя: от 1830 до 1914 г.
Ali Coşkun Tunçer and Şevket Pamuk
EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за Отоманската империя
EN BG (0 KB)

Глава V. България: от 1879 до 1947 г.
Калина Димитрова и Мартин Иванов
EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за България
EN BG (0 KB)

Глава VI. Румъния: от 1880 до 1947 г.
George Virgil Stoenescu, Coordinator, and Adriana Aloman, Elisabeta Blejan, Brinduşa Graţiela Costache
EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за Румъния
EN BG (0 KB)

Глава VII. Сърбия/Югославия: от 1884 до 1940 г.
Branko Hinić, Ljiljana Đurđević and Milan Šojić
EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за Сърбия/Югославия
EN BG (0 KB)

Глава VIІІ. Албания: от 1920 до 1944
Arta Pisha, Besa Vorpsi and Neraida Hoxhaj
EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за Албания
EN BG (0 KB)

Глава IX. Турция: от 1923 до 1947 г.
Yüksel Görmez and Serkan Yiğit
EN BG (0 KB)
 • Таблици с данни за Турция
EN BG (0 KB)

Бележки за авторите EN BG (0 KB)

Кратко описание на наличните времеви серии

Пълната база данни, представена за всяка държава, покрива шест основни групи индикатори:

 • (1) парични показатели;
 • (2) лихвени проценти;
 • (3) валутни курсове;
 • (4) публични финанси;
 • (5) цени, производство, трудова статистика и
 • (6) национални сметки и население.

Осем еднакво структурирани глави по държави

Изложението на всяка глава се състои от четири части:

 • (1) важни събития за паричната история на съответната държава, включително кратко описание на институционалната рамка за провеждане на паричната политика;
 • (2) детайлно описание и дефиниране на конструираните показатели;
 • (3) подробно упоменаване на първичните и вторични източници на данни, използвани с процеса на конструиране на индикаторите; и накрая,
 • (4) публикуване на стойностите на историческите данни за всяка страна.

Индекс таблица

В началото на всяка глава за всяка държава е публикувана индекс таблица, която съдържа информация за наименованието на всеки конструиран индикатор, периода, за който се отнася, честотата, на която е конструиран, мерната му единица и присвоен уникален код. Това позволява на читателя да използва индекс таблицата като карта за лесно ориентиране сред множеството от показатели. Освен това индекс таблиците са налични във всеки файл с данни за всяка държава и позволява лесно намиране на данните с годишна и месечна честота.

Препоръчително позоваване на източника

South-Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II, published by: Bank of Greece, Bulgarian National Bank, National Bank of Romania, Oesterreichische Nationalbank, 2014, Athens, Sofia, Bucharest, Vienna.

 

© Bank of Greece, Bulgarian National Bank, National Bank of Romania, Oesterreichische Nationalbank, 2014. Всички права са запазени.

Използването на информацията за некомерсиални, образователни и научни цели се разрешава при изрично позоваване на източника.