logo Skip to content

Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ Изтегли PDF (1043 KB)

Кратки указания за достъп до портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) и първоначална регистрация за достъп Изтегли PDF (232 KB)

Технически спецификации на достъпа до и електронното подписване в ИСИС Изтегли PDF (469 KB)

Образец 1. Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице Изтегли PDF (499 KB)

Образец 2. Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице Изтегли PDF (329 KB)

Образец 4. Уведомление за упълномощаване/отнемане на упълномощаване за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ чрез ИСИС с квалифициран електронен подпис Изтегли DOC (63 KB)