logo Skip to content

Платежен баланс - стандартно представяне (РБП6)

Име Изтегли
Платежен баланс - обобщена (млн. евро) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 2010 - 2019 (млн. евро) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 2007 - 2009 (млн. евро) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 1998 - 2006 (млн. евро) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, тримесечни данни 2007 - 2019 (млн. евро) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, годишни данни 2007 - 2019 (млн. евро) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 2010 - 2019 (млн. лева) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 2007 - 2009 (млн. лева) XLS Excel
Стоки (млн. евро) XLS Excel
Услуги (млн. евро) XLS Excel
Първичен доход (млн. евро) XLS Excel
Вторичен доход (млн. евро) XLS Excel
Капиталова сметка (млн. евро) XLS Excel
Преки инвестиции (млн. евро) XLS Excel
Портфейлни инвестиции (млн. евро) XLS Excel
Други инвестиции (млн. евро) XLS Excel
Географска структура на статия Вторичен доход, Парични преводи от емигранти, Кредит, тримесечни данни 2007 - 2019 г. (млн. евро) XLS Excel
Ревизия на данните за платежния баланс за 2015 г. – юни 2019 г. XLS PDF

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).

Често задавани въпроси

Календар

Общ календар на рубриката

Прессъобщения