logo Skip to content

Преки инвестиции в България (РБП6)

Име Изтегли База данни
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро) XLS Excel
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - тримесечни данни (млн. евро) XLS Excel
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - месечни данни (млн. евро) XLS Excel
Размер на преките инвестиции в България - годишни данни (млн. евро) XLS Excel
Размер на преките инвестиции в България - тримесечни данни (млн. евро) XLS Excel

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).