logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Период 2014 2015 2016 2017 2018
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 4 360.2 4 722.2 5 075.4 5 303.1 5 576.4
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 5 732.1 6 017.5 6 176.7 7 024.4 7 513.8
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 2 985.6 3 316.5 3 768.8 4 257.1 4 845.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 659.4 762.3 871.8 1 032.0 1 291.5
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 27.2 34.1 38.4 46.9 48.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 13 764.6 14 852.7 15 931.1 17 663.5 19 275.9
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 406.1 299.3 314.9 359.4 356.2
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 170.4 135.7 183.4 220.6 220.0
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 290.4 196.5 257.3 600.4 277.4
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 292.0 146.3 53.1 87.9 201.1
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 0.7 0.6 1.2 1.3 1.5
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 1 159.6 778.5 809.9 1 269.6 1 056.2
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 332.0 357.0 353.0 405.9 408.6
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 1 568.4 1 587.8 1 517.9 1 829.1 1 821.3
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 211.2 262.5 255.7 324.6 553.7
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 847.1 781.8 736.5 1 026.9 640.1
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 3.4 3.6 3.9 4.0 4.4
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 2 962.2 2 992.8 2 867.0 3 590.4 3 428.1
Потребителски стоки; АМЕРИКА 97.9 140.3 157.2 186.5 192.1
Суровини и материали; АМЕРИКА 179.6 179.7 180.3 209.7 273.7
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА 144.2 169.2 177.3 271.4 260.5
Енергийни ресурси; АМЕРИКА 4.5 21.4 0.3 0.8 60.6
Други; АМЕРИКА 0.6 0.9 1.3 1.7 2.4
Общо; АМЕРИКА 426.9 511.4 516.4 670.0 789.3
Потребителски стоки; АЗИЯ 457.7 465.0 451.5 479.2 411.8
Суровини и материали; АЗИЯ 880.1 925.0 870.5 971.5 1 027.2
Инвестиционни стоки; АЗИЯ 377.7 402.8 476.0 470.9 529.3
Енергийни ресурси; АЗИЯ 846.6 517.0 372.0 364.4 342.2
Други; АЗИЯ 1.1 1.0 1.2 1.4 1.7
Общо; АЗИЯ 2 563.2 2 310.7 2 171.3 2 287.3 2 312.2
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ 82.2 112.3 113.0 114.9 153.0
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ 590.7 563.4 464.8 623.1 529.3
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ 293.1 533.4 829.3 1 098.6 736.8
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ 261.5 326.0 422.4 597.2 366.0
Други; РЕГИОН ДРУГИ 0.9 1.1 0.9 1.0 1.1
Общо; РЕГИОН ДРУГИ 1 228.5 1 536.2 1 830.3 2 435.0 1 786.2
Обратно