logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015 2016 2017 2018 2019
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.B5 4 722.2 5 075.4 5 303.1 5 576.4 5 924.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.B5 6 017.5 6 176.7 7 024.4 7 513.8 7 367.7
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.B5 3 316.5 3 768.8 4 257.1 4 845.9 5 148.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.B5 762.3 871.8 1 032.0 1 291.5 1 331.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.B5 34.1 38.4 46.9 48.4 54.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B5 14 852.7 15 931.1 17 663.5 19 275.9 19 827.7
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.EEU 299.3 314.9 359.4 356.2 457.3
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.EEU 135.7 183.4 220.6 220.0 305.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.EEU 196.5 257.3 600.4 277.4 350.4
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.EEU 146.3 53.1 87.9 201.1 250.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.EEU 0.6 1.2 1.3 1.5 1.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU 778.5 809.9 1 269.6 1 056.2 1 365.5
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.BC 357.0 353.0 405.9 408.6 439.9
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.BC 1 587.8 1 517.9 1 829.1 1 821.3 1 851.6
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.BC 262.5 255.7 324.6 553.7 300.9
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.BC 781.8 736.5 1 026.9 640.1 865.2
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.BC 3.6 3.9 4.0 4.4 9.2
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.BC 2 992.8 2 867.0 3 590.4 3 428.1 3 466.8
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.A1 140.3 157.2 186.5 192.1 192.5
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.A1 179.7 180.3 209.7 273.7 305.6
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.A1 169.2 177.3 271.4 260.5 343.1
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.A1 21.4 0.3 0.8 60.6 14.7
Други; АМЕРИКА FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.A1 0.9 1.3 1.7 2.4 1.4
Общо; АМЕРИКА FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.A1 511.4 516.4 670.0 789.3 857.3
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.S1 465.0 451.5 479.2 411.8 382.6
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.S1 925.0 870.5 971.5 1 027.2 1 352.3
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.S1 402.8 476.0 470.9 529.3 583.9
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.S1 517.0 372.0 364.4 342.2 213.1
Други; АЗИЯ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.S1 1.0 1.2 1.4 1.7 1.6
Общо; АЗИЯ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.S1 2 310.7 2 171.3 2 287.3 2 312.2 2 533.5
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.OC 112.3 113.0 114.9 153.0 185.8
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.OC 563.4 464.8 623.1 529.3 486.0
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.OC 533.4 829.3 1 098.6 736.8 539.1
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.OC 326.0 422.4 597.2 366.0 593.3
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.OC 1.1 0.9 1.0 1.1 1.2
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.OC 1 536.2 1 830.3 2 435.0 1 786.2 1 805.4
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.