logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Период 2014 2015 2016 2017 2018
Потребителски стоки; Общо 5 736.2 6 096.0 6 465.0 6 848.9 7 098.1
Потребителски стоки; Храни 1 196.8 1 332.0 1 434.7 1 649.2 1 717.6
Потребителски стоки; Цигари 226.0 204.9 149.7 138.4 96.5
Потребителски стоки; Напитки 85.4 89.5 96.7 102.2 114.3
Потребителски стоки; Дрехи и обувки 1 608.6 1 582.7 1 710.9 1 661.4 1 623.1
Потребителски стоки; Лекарства и козметика 928.7 973.8 1 007.4 1 102.9 1 134.1
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане 880.2 990.3 1 038.7 1 086.7 1 129.9
Потребителски стоки; Други потребителски стоки 810.4 922.9 1 026.9 1 108.2 1 282.6
Суровини и материали; Общо 9 121.4 9 409.2 9 393.7 10 878.3 11 385.2
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана 549.2 411.8 402.6 536.2 676.3
Суровини и материали; Цветни метали 2 231.4 2 296.4 1 808.0 2 820.5 2 758.9
Суровини и материали; Химически продукти 334.7 379.3 325.5 421.7 463.3
Суровини и материали; Пластмаси, каучук 717.9 800.7 846.5 954.5 1 014.4
Суровини и материали; Торове 191.9 244.0 220.1 214.0 190.0
Суровини и материали; Текстилни материали 422.9 477.4 519.6 560.2 597.8
Суровини и материали; Суровини за производство на храни 1 844.1 1 782.0 2 064.0 1 893.4 1 972.5
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон 474.7 489.5 496.4 523.2 535.0
Суровини и материали; Цимент 17.1 24.0 30.7 33.1 23.0
Суровини и материали; Тютюн 133.0 126.9 168.2 128.0 121.3
Суровини и материали; Други суровини и материали 2 204.5 2 377.2 2 512.1 2 793.5 3 032.8
Инвестиционни стоки; Общо 4 302.3 4 880.9 5 764.4 7 023.2 7 203.6
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати 1 208.6 1 248.6 1 334.3 1 557.7 1 670.7
Инвестиционни стоки; Електрически машини 502.4 557.7 685.0 815.4 1 029.4
Инвестиционни стоки; Транспортни средства 410.1 473.4 516.5 635.2 584.0
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване 1 149.1 1 270.7 1 414.9 1 573.5 1 771.0
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки 1 032.0 1 330.6 1 813.7 2 441.4 2 148.4
Общо неенергийни стоки; Общо 19 159.9 20 386.1 21 623.2 24 750.4 25 686.9
Енергийни ресурси; Общо 2 911.2 2 554.8 2 456.0 3 109.2 2 901.5
Енергийни ресурси; Петролни продукти 2 368.7 1 903.6 1 703.5 2 258.9 2 078.2
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти 542.5 651.3 752.5 850.3 823.2
Други; Общо 33.9 41.3 46.8 56.2 59.5
Общо; Общо 22 104.9 22 982.3 24 126.0 27 915.8 28 647.9
Обратно