logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015 2016 2017 2018 2019
Потребителски стоки; Общо FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.W1 6 096.0 6 465.0 6 848.9 7 098.1 7 582.8
Потребителски стоки; Храни FTRD.A.2.1.1.NA.EUR.W1 1 332.0 1 434.7 1 649.2 1 717.6 1 788.2
Потребителски стоки; Цигари FTRD.A.2.1.2.NA.EUR.W1 204.9 149.7 138.4 96.5 63.3
Потребителски стоки; Напитки FTRD.A.2.1.3.NA.EUR.W1 89.5 96.7 102.2 114.3 179.2
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.A.2.1.4.NA.EUR.W1 1 582.7 1 710.9 1 661.4 1 623.1 1 620.0
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.A.2.1.5.NA.EUR.W1 973.8 1 007.4 1 102.9 1 134.1 1 260.9
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.A.2.1.6.NA.EUR.W1 990.3 1 038.7 1 086.7 1 129.9 1 227.1
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.A.2.1.7.NA.EUR.W1 922.9 1 026.9 1 108.2 1 282.6 1 444.3
Суровини и материали; Общо FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.W1 9 409.2 9 393.7 10 878.3 11 385.2 11 668.6
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.A.2.2.8.NA.EUR.W1 411.8 402.6 536.2 676.3 608.1
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.A.2.2.9.NA.EUR.W1 2 296.4 1 808.0 2 820.5 2 758.9 2 323.1
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.A.2.2.10.NA.EUR.W1 379.3 325.5 421.7 463.3 493.9
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.A.2.2.11.NA.EUR.W1 800.7 846.5 954.5 1 014.4 1 147.1
Суровини и материали; Торове FTRD.A.2.2.12.NA.EUR.W1 244.0 220.1 214.0 190.0 236.1
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.A.2.2.13.NA.EUR.W1 477.4 519.6 560.2 597.8 603.8
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.A.2.2.14.NA.EUR.W1 1 782.0 2 064.0 1 893.4 1 972.5 2 335.5
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.A.2.2.15.NA.EUR.W1 489.5 496.4 523.2 535.0 555.2
Суровини и материали; Цимент FTRD.A.2.2.16.NA.EUR.W1 24.0 30.7 33.1 23.0 20.1
Суровини и материали; Тютюн FTRD.A.2.2.17.NA.EUR.W1 126.9 168.2 128.0 121.3 122.0
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.A.2.2.18.NA.EUR.W1 2 377.2 2 512.1 2 793.5 3 032.8 3 223.7
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.W1 4 880.9 5 764.4 7 023.2 7 203.6 7 266.4
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.A.2.3.19.NA.EUR.W1 1 248.6 1 334.3 1 557.7 1 670.7 1 855.6
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.A.2.3.20.NA.EUR.W1 557.7 685.0 815.4 1 029.4 1 183.1
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.A.2.3.21.NA.EUR.W1 473.4 516.5 635.2 584.0 651.0
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.A.2.3.22.NA.EUR.W1 1 270.7 1 414.9 1 573.5 1 771.0 1 850.7
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.A.2.3.23.NA.EUR.W1 1 330.6 1 813.7 2 441.4 2 148.4 1 726.0
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.A.2.NEC.0.NA.EUR.W1 20 386.1 21 623.2 24 750.4 25 686.9 26 517.8
Енергийни ресурси; Общо FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.W1 2 554.8 2 456.0 3 109.2 2 901.5 3 268.9
Енергийни ресурси; Петролни продукти FTRD.A.2.4.24.NA.EUR.W1 1 903.6 1 703.5 2 258.9 2 078.2 2 345.6
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти FTRD.A.2.4.2526.NA.EUR.W1 651.3 752.5 850.3 823.2 923.4
Други; Общо FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.W1 41.3 46.8 56.2 59.5 69.3
Общо; Общо FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.W1 22 982.3 24 126.0 27 915.8 28 647.9 29 856.1
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.