logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски партньори и региони - годишни данни (млн. евро)

Период 2014 2015 2016 2017 2018
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 13 764.6 14 852.7 15 931.1 17 663.5 19 275.9
Австрия 378.9 411.1 459.5 491.5 506.7
Белгия 903.4 847.7 646.5 1 122.4 973.6
Дания 104.7 125.5 144.8 161.0 200.8
Финландия 76.8 60.0 41.3 44.4 59.5
Франция 948.0 976.0 1 063.4 1 092.7 1 127.3
Германия 2 655.2 2 893.7 3 216.6 3 590.8 4 180.0
Гърция 1 481.7 1 510.7 1 650.7 1 719.2 1 889.9
Ирландия 71.7 29.9 33.9 46.4 97.8
Италия 1 981.3 2 137.3 2 170.6 2 212.2 2 441.6
Люксембург 2.6 5.4 6.1 9.3 11.2
Холандия 494.9 540.5 638.1 661.3 774.2
Португалия 104.2 94.7 102.6 117.7 99.5
Испания 462.3 530.9 662.9 784.3 698.8
Швеция 139.6 152.0 181.7 218.2 252.8
Обединено кралство 489.0 586.2 591.1 650.7 696.9
Хърватия 93.1 95.7 111.8 114.2 187.4
Кипър 99.2 153.1 82.0 80.4 102.5
Чехия 319.7 393.6 402.5 546.6 604.5
Естония 21.2 20.8 21.8 24.2 30.4
Унгария 297.5 350.4 390.9 461.5 499.8
Латвия 25.7 25.6 27.4 29.7 37.8
Литва 46.6 49.8 57.2 71.4 75.7
Малта 37.9 51.6 37.4 18.7 20.9
Полша 454.1 529.2 585.8 629.8 651.6
Румъния 1 748.1 1 887.6 2 069.9 2 179.1 2 398.4
Словашка Република 160.5 169.1 164.6 207.0 217.1
Словения 123.8 184.4 197.7 206.6 208.6
ЕС-28 (държавите-членки и институциите на Европейския съюз), не разпределени 42.8 40.3 172.1 172.1 230.8
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 1 159.6 778.5 809.9 1 269.6 1 056.2
Русия 526.8 400.6 391.3 740.8 406.9
Швейцария 121.5 89.3 136.2 165.0 158.7
Украйна 190.3 160.5 142.4 150.5 188.3
БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 2 962.2 2 992.8 2 867.0 3 590.4 3 428.1
Албания 60.8 57.1 65.1 79.6 84.0
Босна и Херцеговина 42.2 60.4 66.7 69.6 63.7
Турция 2 076.6 2 006.2 1 889.2 2 481.4 2 233.6
Македония 358.8 385.8 393.3 407.1 423.4
Сърбия 363.7 419.2 380.1 474.0 531.7
Черна гора 13.2 17.7 15.1 15.4 21.7
Косово 47.0 46.4 57.7 63.2 69.9
АМЕРИКА 426.9 511.4 516.4 670.0 789.3
Бразилия 15.2 23.2 25.9 28.6 32.8
Канада 39.9 41.4 49.1 52.2 79.3
САЩ 310.4 367.2 354.6 407.8 536.2
АЗИЯ 2 563.2 2 310.7 2 171.3 2 287.3 2 312.2
Китай 533.4 536.6 467.6 679.5 764.0
Грузия 184.3 161.8 165.2 179.7 177.5
Япония 28.5 38.7 40.9 41.8 42.9
РЕГИОН ДРУГИ 1 228.5 1 536.2 1 830.3 2 435.0 1 786.2
СВЯТ 22 104.9 22 982.3 24 126.0 27 915.8 28 647.9
Обратно