logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1
Потребителски стоки; Общо FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.W1 1 512.9 1 537.0 1 612.0 1 536.6 1 583.6 1 636.9 1 707.9 1 669.0 1 680.3 1 723.0 1 776.7 1 738.8 1 744.8 1 745.1 1 869.4 1 855.3 1 798.5 1 863.2 2 065.8 1 925.2
Потребителски стоки; Храни FTRD.Q.2.1.1.NA.EUR.W1 307.5 341.7 378.5 316.3 343.7 351.9 422.8 349.2 376.0 424.9 499.1 406.1 406.6 430.9 474.0 437.9 408.9 430.8 510.7 482.6
Потребителски стоки; Цигари FTRD.Q.2.1.2.NA.EUR.W1 56.9 44.3 50.5 38.5 13.5 49.7 48.0 49.5 29.0 38.7 21.3 20.4 24.8 19.9 31.4 12.9 13.3 16.5 20.6 15.6
Потребителски стоки; Напитки FTRD.Q.2.1.3.NA.EUR.W1 21.8 26.3 23.7 22.2 25.4 23.5 25.6 20.9 26.6 29.0 25.8 20.5 31.4 30.2 32.2 28.5 38.6 52.0 60.2 46.0
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.Q.2.1.4.NA.EUR.W1 379.8 413.7 397.3 432.1 411.0 453.7 414.1 437.2 402.6 425.2 396.4 425.7 386.7 419.6 391.2 417.9 380.7 425.8 395.6 393.2
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.Q.2.1.5.NA.EUR.W1 262.4 234.7 252.8 234.7 240.7 245.2 286.8 275.8 274.4 274.2 278.4 277.8 283.6 282.0 290.7 298.7 300.2 306.2 355.8 315.8
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.Q.2.1.6.NA.EUR.W1 246.1 250.3 270.6 239.6 276.1 264.1 259.0 258.6 276.7 274.4 277.0 264.4 284.4 284.1 297.0 287.4 304.8 305.2 329.6 289.1
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.Q.2.1.7.NA.EUR.W1 238.3 226.0 238.5 253.2 273.2 248.8 251.7 277.8 295.0 256.6 278.8 323.9 327.3 278.4 353.0 371.9 352.1 326.8 393.4 382.9
Суровини и материали; Общо FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.W1 2 406.9 2 410.3 2 219.4 2 078.4 2 200.5 2 574.0 2 540.9 2 500.8 2 577.7 2 913.6 2 886.2 2 807.4 2 826.2 2 998.3 2 753.4 2 926.3 2 670.4 3 078.2 2 993.7 2 968.6
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.Q.2.2.8.NA.EUR.W1 116.5 94.8 84.9 83.5 111.3 102.7 105.1 126.0 138.0 125.8 146.5 164.9 186.6 162.2 162.6 176.2 171.8 132.8 127.3 155.0
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.Q.2.2.9.NA.EUR.W1 660.5 505.9 490.9 383.4 339.5 482.2 602.9 676.1 757.3 624.7 762.3 766.1 696.4 643.3 653.0 638.3 467.7 564.0 653.1 637.9
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.Q.2.2.10.NA.EUR.W1 103.4 92.3 88.0 87.3 71.7 90.1 76.5 97.4 113.9 97.0 113.3 115.9 112.0 110.3 125.1 126.4 137.8 111.6 118.0 116.5
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.Q.2.2.11.NA.EUR.W1 207.0 212.8 202.9 199.9 221.5 211.5 213.6 231.1 238.5 239.9 244.9 249.5 253.9 255.9 255.1 271.2 294.1 288.7 293.1 295.4
Суровини и материали; Торове FTRD.Q.2.2.12.NA.EUR.W1 74.1 57.5 32.4 65.5 61.3 46.5 46.8 62.5 52.7 57.3 41.4 42.8 52.1 50.5 44.6 90.0 43.0 64.0 39.1 61.4
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.Q.2.2.13.NA.EUR.W1 132.1 110.2 119.6 125.3 146.0 117.6 130.7 135.5 156.1 127.9 140.7 151.3 170.1 132.5 143.9 156.3 164.1 135.8 147.6 143.6
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.Q.2.2.14.NA.EUR.W1 316.1 589.1 478.8 352.7 420.2 729.0 562.0 358.9 256.0 744.9 533.7 422.1 389.8 703.1 457.5 481.6 447.4 797.0 609.4 554.4
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.Q.2.2.15.NA.EUR.W1 124.3 121.5 124.0 122.7 131.3 123.0 119.4 126.4 138.0 131.2 127.5 136.4 141.7 128.6 128.3 141.7 147.4 136.9 129.1 132.8
Суровини и материали; Цимент FTRD.Q.2.2.16.NA.EUR.W1 7.5 7.2 5.2 7.1 9.4 7.1 7.0 6.8 10.9 7.5 7.8 4.9 5.6 6.8 5.7 4.4 4.8 6.0 5.0 3.8
Суровини и материали; Тютюн FTRD.Q.2.2.17.NA.EUR.W1 30.0 26.2 38.2 36.5 38.8 45.9 47.0 29.9 38.5 27.4 32.2 34.7 29.4 31.2 25.9 43.4 22.7 26.3 29.6 34.3
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.Q.2.2.18.NA.EUR.W1 635.3 592.8 554.4 614.4 649.5 618.3 629.8 650.2 677.8 730.0 735.6 718.7 788.5 773.7 751.8 796.7 769.5 815.1 842.3 833.6
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.W1 1 273.4 1 197.7 1 251.2 1 360.5 1 470.8 1 425.7 1 507.4 1 573.8 1 866.3 1 803.3 1 779.8 1 626.7 1 817.2 1 775.0 1 984.7 1 774.8 1 835.5 1 839.9 1 816.2 1 753.4
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.Q.2.3.19.NA.EUR.W1 356.3 308.9 292.0 306.9 373.1 318.0 336.3 353.8 421.4 386.8 395.8 394.0 450.9 402.1 423.8 430.3 502.0 458.7 464.6 430.9
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.Q.2.3.20.NA.EUR.W1 146.4 136.3 144.2 148.0 176.9 159.1 201.1 209.8 189.5 198.6 217.4 231.8 247.4 258.2 292.1 279.6 284.6 290.8 328.1 294.0
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.Q.2.3.21.NA.EUR.W1 131.2 114.6 126.8 107.9 134.7 142.3 131.6 115.6 227.5 146.2 145.9 138.3 151.6 140.3 153.8 148.6 152.8 174.6 175.0 133.6
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.Q.2.3.22.NA.EUR.W1 330.8 300.1 319.7 338.8 367.5 349.4 359.2 376.6 373.5 390.9 432.5 441.0 439.9 422.5 467.6 479.1 469.0 446.5 456.0 461.3
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.Q.2.3.23.NA.EUR.W1 308.7 337.7 368.5 458.9 418.7 456.8 479.2 518.0 654.4 680.8 588.2 421.6 527.5 551.9 647.5 437.2 427.1 469.2 392.4 433.6
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.Q.2.NEC.0.NA.EUR.W1 5 193.2 5 145.0 5 082.6 4 975.6 5 254.8 5 636.6 5 756.2 5 743.6 6 124.3 6 439.9 6 442.7 6 172.9 6 388.2 6 518.3 6 607.5 6 556.3 6 304.4 6 781.4 6 875.7 6 647.2
Енергийни ресурси; Общо FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.W1 773.2 679.4 553.4 406.4 577.9 686.1 785.7 784.1 714.6 799.2 811.4 481.9 560.0 948.3 911.3 699.9 880.5 924.1 764.4 613.4
Енергийни ресурси; Петролни продукти FTRD.Q.2.4.24.NA.EUR.W1 630.1 481.1 401.5 257.7 419.4 483.4 543.0 573.0 526.7 559.5 599.8 325.1 406.7 691.0 655.5 468.3 675.1 663.1 539.1 436.7
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти FTRD.Q.2.4.2526.NA.EUR.W1 143.2 198.4 151.9 148.7 158.5 202.6 242.7 211.1 187.9 239.7 211.6 156.8 153.3 257.3 255.8 231.6 205.4 261.0 225.3 176.8
Други; Общо FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.W1 10.6 10.2 10.7 11.5 12.1 11.2 12.1 13.0 14.1 14.1 15.0 14.8 15.0 14.4 15.3 17.0 18.2 15.9 18.1 19.8
Общо; Общо FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.W1 5 977.0 5 834.6 5 646.7 5 393.5 5 844.8 6 333.9 6 553.9 6 540.6 6 853.0 7 253.1 7 269.1 6 669.6 6 963.2 7 481.0 7 534.1 7 273.3 7 203.2 7 721.4 7 658.2 7 280.4
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.