logo Skip to content

На основание чл. 3а, ал. 2 от Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки, за целите на статистиката на валутния пазар, БНБ събира ежедневно данни от банките, лицензирани от БНБ, клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната и БНБ, относно осъществените сделки за покупка и продажба на чуждестранна валута срещу левове. В обхвата на събираните данни попадат сделките за покупка и продажба на чуждестранна валута срещу левове с контрагенти БНБ, банки и клонове на чуждестранни банки, и с клиенти местни и чуждестранни лица, със срок на изпълнение спот и форуърд, както и сделките за покупка и продажба на чуждестранна валута срещу левове чрез валутен суап с контрагенти банки и клонове на чуждестранни банки, и с клиенти местни и чуждестранни лица. Изискванията към обхвата на събираните данни за целите на статистиката на валутния пазар са поместени в Указание за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за сключените сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в България и Приложение № 2 към него.

Всеки работен ден БНБ публикува обобщени данни за сделките по покупко-продажба на валута срещу левове със срок на изпълнение спот (т.е. с вальор на плащане до 2 работни дни), осъществени през предходния работен ден.


Спот търговия на банките с чуждестранна валута срещу левове* на 10.08.2020

Код на валута Среден пазарен курс Структура на търгуваните валути Кръстосан курс през фиксинга на EUR
купува продава купени (%) продадени (%) обем купени обем продадени купува продава
AUD 1 1.18280 1.20503 0.00 0.00 4 195 9 962 1.94511 1.98166
CAD 1 1.22512 1.25714 0.00 0.00 73 784 119 343 1.92822 1.97862
CHF 1 1.78864 1.82371 0.00 0.02 96 321 697 580 1.93022 1.96779
CZK 100 7.39523 7.53985 0.01 0.00 4 729 300 311 900 1.93629 1.97416
DKK 10 2.60834 2.65137 0.01 0.00 1 468 936 232 966 1.94266 1.97471
EUR 1 1.95566 1.95590 49.62 49.08 1 422 050 757 1 406 433 973 1.95566 1.95590
GBP 1 2.16416 2.19081 0.17 0.01 4 454 320 304 394 1.95109 1.97512
HRK 10 2.75400 0.00 0.00 4 910 2.06076
HUF 1000 5.50700 5.70700 0.00 0.00 200 343 1 921 000 1.90096 1.97000
JPY 100 1.53865 1.58464 0.00 0.00 110 000 2 050 735 1.91930 1.97668
NOK 10 1.82230 1.85902 0.00 0.00 985 695 37 773 1.93692 1.97596
PLN 10 4.24315 4.45825 0.00 0.01 42 826 1 072 735 1.86787 1.96256
RON 10 4.01669 4.15092 0.07 0.00 9 202 058 32 939 1.94247 2.00739
RUB 100 2.18425 2.41895 0.00 0.00 154 546 127 916 1.89190 2.09519
SEK 10 1.87858 1.93900 0.00 0.00 964 848 73 034 1.93127 1.99338
TRY 10 2.18662 2.45919 0.00 0.00 18 223 75 223 1.88170 2.11626
USD 1 1.65563 1.66679 0.47 0.53 15 808 745 17 685 553 1.94761 1.96066
Общо в EUR 50.35 49.65 1 443 051 235 1 422 871 961 1.95555 1.95597
* Обемът на сделките между банките и на банките с БНБ е представен в двоен размер – като покупка от едната страна и продажба от другата.
Формат за изтегляне