logo Skip to content

Методологически бележки

Институционални сектори

Класификация на институционалните сектори в България в съответствие с ЕСС 2010 Изтегли PDF (272 KB)

Платежен баланс

Публикуване на данните за платежния баланс съгласно методологията на шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция Изтегли PDF (313 KB)

Съставяне на статистиката на платежния баланс съгласно методологията на шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция Изтегли PDF (166 KB)

Въвеждане на шестото издание на ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция и ефектите върху платежния баланс на България за 2014 г. Изтегли PDF (210 KB)

Методологически бележки (РПБ6) Изтегли PDF (398 KB)

Концепция за аналитично и стандартно представяне на платежния баланс (РПБ5) Изтегли PDF (119 KB)

Методологически бележки (РПБ5) Изтегли PDF (557 KB)

Изменение на методологиите за оценка на статии от Текущата сметка на платежния баланс (РПБ5) Изтегли PDF (888 KB)

Методология за оценка на статии „Пътувания“, „Пътнически транспорт“ и „Компенсация на наетите – кредит“ в платежния баланс на България Изтегли PDF (2400 KB)

Методология за оценка на статия „Парични преводи от емигранти” Изтегли PDF (166 KB)

Методология за оценка на вноса по цени FOB и за приходите и разходите за товарен транспорт Изтегли PDF (99 KB)

Методология за оценка на потоците, дължащи се на неофициална заетост Изтегли PDF (133 KB)

Външна търговия

Методологически бележки Изтегли PDF (273 KB)

Съобщение за изменение в отчитането на външната търговия на България (от 16 януари 2007 г.) Изтегли PDF (138 KB)

Съобщение за обхвата и качеството на данните за вноса и износа за периода януари - март 2007 г. (от 18 май 2007 г.) Изтегли PDF (113 KB)

Реален ефективен валутен курс

Методологически бележки Изтегли PDF (208 KB)

Международна инвестиционна позиция

Публикуване на данните за международната инвестиционна позиция, съставени съгласно шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция Изтегли PDF (311 KB)

Съставяне на статистиката на международната инвестиционна позиция съгласно методологията на шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция Изтегли PDF (346 KB)

Въвеждане на шестото издание на ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция и ефектите върху международната инвестиционна позиция на България за 2014 г. Изтегли PDF (791 KB)

Методологически бележки (РПБ6) Изтегли PDF (705 KB)

Методологически бележки (РПБ5) Изтегли PDF (140 KB)

Преки инвестиции

Методологически бележки (РПБ6) Изтегли PDF (312 KB)

Методологически бележки (РПБ5) Изтегли PDF (103 KB)

Брутен външен дълг

Методологически бележки Изтегли PDF (206 KB)

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Методологически бележки Изтегли PDF (148 KB)

Парична статистика

Методологически бележки Изтегли PDF (251 KB)

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Методологически бележки Изтегли PDF (108 KB)

Лихвена статистика

Методологически бележки Изтегли PDF (250 KB)

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Методологически бележки Изтегли PDF (146 KB)

Лизингови дружества

Методологически бележки Изтегли PDF (116 KB)

Инвестиционни фондове

Методологически бележки Изтегли PDF (205 KB)

Дружества, специализирани в кредитиране

Методологически бележки Изтегли PDF (109 KB)

Застрахователни и презастрахователни дружества

Методологически бележки Изтегли PDF (127 KB)

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Методологически бележки Изтегли PDF (290 KB)