logo Skip to content
Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ5)
ПериодичностГодишни данни
Тип на даннитеСалдо към края на отчетния период
Отрасъл на чуждестранното лицеОбщо
Деноминирани вЕвро
Отрасъл на местното лицеОбщо
ВалутаВсички валути
Област на контрагентаСвят (всички институционални сектори)