logo Skip to content
Преки чуждестранни инвестиции в България
ПериодичностГодишни данни
Индикатор за тип на записаНетни чуждестранни инвестиции в България
Индикатор за Поток/ПозицияТрансакции
Насрещна странаСвят
Мерна единицаЕвро
Отрасъл на местното лице КИД 2008Общо
ПериодОт 2014-01 до 2017-12
Наименование на серия Общо финансови активи/пасиви (Милиони)
Код на серия FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T
Стойност Статус на наблюдението
2014 347.4 A
2015 2 000.9 A
2016 927.2 A
2017 1 618.9 A


Формат за изтегляне
Ново търсене