logo Skip to content

Подуправители

  Управление „Емисионно”

  Калин Христов е подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка от 23 октомври 2009 г. Избран на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за втори шестгодишен мандат, считано от 24 октомври 2015 г.


  снимка за печатРоден на 6 февруари 1971 г. в гр. Плевен

Образование

.

1992 – 1996

Магистър по макроикономика, „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София;

.

1986 – 1990

Средно образование, „Техникум по механоелектротехника”, гр. Плевен.

.

Професионален опит

.

От октомври 2009

Подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка от 23 октомври 2009 г.;

Избран на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за втори 6-годишен мандат, считано от 24 октомври 2015 г.;

.

Март – май 2013

Министър на финансите, Служебно правителство;

.

2003 – 2009

Съветник на управителя на БНБ;

.

2002 – 2003

Съветник на подуправителя, ръководещ управление „Емисионно”, БНБ;

.

Септември – декември 2001

Икономист в Centre for Central Banking Studies, Bank of England;

.

2001 – 2004

Главен асистент, катедра „Финанси”, „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София;

.

2001 – 2002

Главен експерт, дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, управление „Банково”, БНБ;

.

1999 – 2000

Експерт, дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, управление „Банково”, БНБ;

.

1997 – 1999

Експерт, дирекция „Стратегически изследвания и прогнози”, управление „Банково”, БНБ;

.

1997 – 2000

Асистент, катедра „Икономикс”, „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София.

.

Други професионални дейности

.

От октомври 2020 г.

Член на Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП);

=.

От септември 2013

Председател на Съвета на директорите на „Борика – Банксервиз” АД;

.

От януари 2011

Член на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕCСР);

.

От юни 2010

Председател на Съвета на директорите на „Дружество за касови услуги” АД;

.

2009 – 2014

Председател на Съвета на директорите на „Печатница на БНБ” АД;

.

От октомври 2009

Алтернативен управител в Генералния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ);

Член на Комитета по международни отношения на Eвропейската система на централните банки (ЕСЦБ);

Член на Икономическия и финансов комитет към Съвета на ЕС;

Член на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет;

Съпредседател на работна група 11 „Икономически и паричен съюз”;

Председател на Инвестиционния комитет на БНБ;

.

2003 – 2009

Член на Комитета по парична политика на Европейската система на централните банки;

Член на работната група за присъединяване на българския лев към Валутен механизъм II;

.

2002 – 2009

Член на Инвестиционния комитет на БНБ.

..

Публикации

.

Автор на множество самостоятелни публикации в страната и чужбина в областта на макроикономиката, паричната политика, паричен съвет, икономически и паричен съюз и въвеждането на еврото в България, както и съавтор в статии и публикации на икономическа и финансова тематика.
  Управление „Банково”

  Нина Стоянова e подуправител, ръководител на управление „Банково”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избрана на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за шестгодишен мандат.


  снимка за печатРодена на 28 октомври 1969 г. в гр. София

Образование

.

1988 – 1993

Магистър по право,

Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

.

1984 – 1987

Средно образование, 35-то училище с преподаване на руски език, гр. София.

.

Професионален опит

.

От 29 юли 2015

Подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банково”, и член на Управителния съвет на БНБ, избран от 43-тото Народно събрание за 6-годишен мандат;

.

2007 – 2015

Главен юрист, директор на дирекция „Правна, Българска народна банка,

Член на Правния комитет към Европейската система на централните банки;

.

Септември – декември 2006

Юрисконсулт в Европейската централна банка, Франкфурт на Майн, дирекция „Правни услуги по програма за краткосрочни назначения в Европейската система от централни банки;

.

1999 – 2006

Старши юрисконсулт, дирекция „Правна на БНБ;

.

1994 – 1999

Юрисконсулт, дирекция „Правна на БНБ;

.

1993 – 1994

Стаж в съдебната система, Софийски градски съд.

.

Други професионални дейности

.

От юли 2019

Член на Съвета на директорите на „Обертюр Фидюсиер“ АД;

2004 – 2015

Правен съветник на Съвета на директорите на „Печатница на БНБ” АД;

2012 – 2013

Проект на Европейската централна банка за изготвяне анализ за нуждите на Евросистемата относно правната рамка на Националната централна банка на Република Македония;

2011

Програма за техническо сътрудничество между Европейската централна банка и Централната банка на Босна и Херцеговина;

.

2010 – 2011

Проект в Черна гора за засилване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори;

.

2006

Наблюдател в Правния комитет на Европейската система от централни банки;

.

2001 – 2004

Член на Съвета на директорите на „Печатница на БНБ АД.
  Управление „Банков надзор”

  Радослав Миленков e подуправител, ръководител на управление „Банков надзор”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран на 22 март 2019 г. от 44-тото Народно събрание за шестгодишен мандат.


  снимка за печатРоден на 12 април 1972 г. в гр. София

Образование

.

1993 – 1997

Магистър по финанси, „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София.

.

Професионален опит.

.

От март 2019

Подуправител, ръководител на управление „Банков надзор”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка от 22 март 2019 г.;

Избран на 22 март 2019 г. от 44-тото Народно събрание за 6-годишен мандат;

.

Ноември 2014 – март 2019

Председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, гр. София;

.

Юни 2012 – ноември 2014

Член на УС и изпълнителен директор в „Общинска банка“ АД, гр. София;

.

Юли 2012 – ноември 2014

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в „УД Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД, гр. София;

.

Май 2011 – ноември 2011

Прокурист, изпълнителен директор в „Изи Асет Мениджмънт“ АД, гр. София;

..

Юли 2003 – януари 2011

Директор на „Специализирана служба вътрешен контрол“, директор на дирекция „Финансово-счетоводна“, главен финансов директор и член на УС в „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София;

.

Ноември 2001 – юни 2003

Одитор в „Делойт и Туш България“;

.

Февруари 1998 – октомври 2001

Бек офис специалист и ръководител на Дилинг в „Дилингова финансова компания“ АД, лицензиран инвестиционен посредник, гр. София.

.

Други професионални дейности

.

Декември 2007 – януари 2011

Член на Надзорния съвет на „Унибанка“ АД, Скопие, Македония;

.

Юни 2007 – януари 2011

Член на Одитния комитет на „Първа инвестиционна банка – Албания“ АД, Тирана, Албания;

.

Август 2006 – януари 2011

Член на Надзорния съвет на „CaSys International“, Скопие, Македония.

.

Изявления