logo
Skip to content

Управител

    Димитър Радев е управител на Българската народна банка, избран от 43-тото Народно събрание за шестгодишен мандат, считано от 15 юли 2015 г.


    снимка за печатРоден на 12 юли 1956 г. в гр. Пловдив

Образование и квалификация

1980

Магистър по икономика, специалност „Финанси и кредит”, Университет за национално и световно стопанство, гр. София;

.

1994

Специализант, Университет Джорджтаун, Институт по външни отношения, Вашингтон.

Професионална кариера

От 15 юли 2015

Управител на Българската народна банка, избран от 43-тото Народно събрание за 6-годишен мандат;

Член на Генералния съвет на Европейската централна банка;

Член на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск;

Управител за България в МВФ;

.

2006 – 2015

Старши икономист/ръководител на мисии за техническо съдействие в управлението на публичните финанси в Департамента по фискални въпроси, Международен валутен фонд;

.

2003 – 2006

Съветник по оказване на експертна помощ в сферата на публичните финанси, Международен валутен фонд;

.

2001 – 2003

Помощник на изпълнителния директор, Международен валутен фонд;

.

1992 – 2001

Заместник-министър на финансите в шест поредни правителства;

.

1980 – 1992

Заема различни експертни длъжности и началник на управление в Министерство на финансите, Министерски съвет и Министерство на икономиката и планирането.

Друг професионален опит

1995 – 2002

Член на Административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа, а от 1998 г. е неин заместник-председател;

.

1997 – 2001

Алтернативен гуверньор за България към МВФ и съпредседател на Икономическия подкомитет „България – Европейски съюз”;

.

1998 – 2001

Съпредседател на Координационен съвет „Министерство на финансите – БНБ”;

.

1996 – 2001

Член на Надзорния съвет на НОИ;

.

1996 – 1999

Член на Надзорния съвет на Експресбанк.

Изявления