logo
Skip to content

Уважаеми кандидати,

Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с Информацията по чл. 13 от Регламент 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) - тук.

Електронен формуляр за кандидатстване


Лична информация
(дд.мм.гггг)
(+xxx xxx xxx xxx)
Образование

(Моля започнете с последното) (x.xx)
 

 
Владеене на чужди езици*
Компютърни умения
Трудов опит

(Моля започнете с последния)
/
/
/

Вашето мотивационно писмо за стаж
(Максималният брой позволени символи е 1800)*


Предпочитани области на стажВъведете текста от картинката*  

Често задавани въпроси