logo Skip to content

Свободни позиции

Ръководител екип в отдел „Макропруденциални инструменти и политика“, дирекция „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“, управление „Банков надзор“Инспектори по банков надзор в отдел „Макропруденциални инструменти и политика“, дирекция „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“, управление „Банков надзор“Експерти в отдел „Преструктуриране на кредитни институции в обхвата на Единния съвет за преструктуриране“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“Ръководител екип в отдел „Методология и отчетност“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“Експерти в отдел „Методология и отчетност“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“Експерт в отдел „Методология и отчетност“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“Експерт в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“Експерти в отдел „Администриране на фонда за преструктуриране на банки“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“Експерти (в т.ч. и по заместване) в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“Често задавани въпроси