logo
Skip to content

Българската народна банка обслужва клиенти (граждани, фирми, организации и други) на касите си в Касов център на БНБ с адрес гр. София 1784, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10.


 

Касите в Касов център на БНБ извършват с клиенти следните операции:

 • Размяна на български банкноти и разменни монети. За тези операции БНБ събира такси, съгласно Тарифата за таксите, които Българска народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети, раздел I, т.8 и т.9.
 • Обмяна на български банкноти и разменни монети с неизтекъл срок на обмяна.* На основание на Закона за деноминация на лева и в изпълнение на Наредба № 24 на БНБ. БНБ продължава да обменя без такси и ограничения, в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев:
  • банкнотите с номинална стойност 100 лв., емисии след 1991 г., 200 лв., емисии след 1992 г., 500 лв., емисии след 1993 г., 1000 лв., емисии след 1994 г., 2000 лв., емисии след 1994 г., 5000 лв., емисии след 1996 г., 10 000 лв., емисии след 1996 г., 10 000 лв., емисии след 1997 г. и 50 000 лв., емисии след 1997 г. (БНБ не обменя банкнотите с номинална стойност 20 лв. и 50 лв., емисия 1992 г., които са извадени от обращение с решение № 401 от 9 юли 1997 г. на УС на БНБ и са обменяни до 31 юли 2000 г.);
  • разменните монети с номинална стойност 10, 20, 50 стотинки, 1, 2, 5 и 10 лв., емисия 1992 г. и 10, 20 и 50 лв., емисия 1997 г.
 • Обмяна на български банкноти от 1 лев, емисия 1999 г., и 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., и 20 лева, емисия 2005 г., по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.
 • Непосредствена замяна без такси на повредени български банкноти и разменни монети по реда на Наредба № 18 на БНБ.
 • Приемане на пакети с повредени български банкноти за отложена замяна.
 • Покупка и продажба на евро банкноти. На основание на ЗБНБ централната банка купува и продава евро банкноти по фиксирани курсове без ограничения.
 • Размяна на евро банкноти. За тези операции БНБ събира такси, съгласно Тарифата за таксите, които Българска народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети, раздел I, т.10.
 • Продажба на нови емисии български монети и банкноти за нумизматични цели.
 • Обслужване на банки с банкноти и монети по обявена стойност.
 • Обслужване на бюджетни организации и други лица по чл. 39 от ЗБНБ.


Работно време на касите с клиенти:
всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.


 


 

Касата в централната сграда на БНБ, София, пл. „Княз Александър I” № 1, извършва единствено следните операции:

 • Продажба на български монети и банкноти за нумизматични цели.
 • Приемане на такси за сейфове в Обществен трезор на БНБ.
 • Обмяна на български банкноти от 1 лев, емисия 1999 г., и 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., и 20 лева, емисия 2005 г., по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.
 • Непосредствена замяна без такси на повредени български банкноти по реда на Наредба № 18 на БНБ.
 • Обмяна на български банкноти и разменни монети с неизтекъл срок на обмяна.* На основание на Закона за деноминация на лева и в изпълнение на Наредба № 24 на БНБ. БНБ продължава да обменя без такси и ограничения, в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев:
  • банкнотите с номинална стойност 100 лв., емисии след 1991 г., 200 лв., емисии след 1992 г., 500 лв., емисии след 1993 г., 1000 лв., емисии след 1994 г., 2000 лв., емисии след 1994 г., 5000 лв., емисии след 1996 г., 10 000 лв., емисии след 1996 г., 10 000 лв., емисии след 1997 г. и 50 000 лв., емисии след 1997 г. (БНБ не обменя банкнотите с номинална стойност 20 лв. и 50 лв., емисия 1992 г., които са извадени от обращение с решение № 401 от 9 юли 1997 г. на УС на БНБ и са обменяни до 31 юли 2000 г.);
  • разменните монети с номинална стойност 10, 20, 50 стотинки, 1, 2, 5 и 10 лв., емисия 1992 г. и 10, 20 и 50 лв., емисия 1997 г.


  Работно време на касата с клиенти:
  всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:45 ч., междинни почивки от 10:00 до 10:15 ч. и от 14:30 до 14:45 ч.


   

  * Обмяна на стари български банкноти и монети, емисии след 1991 година, и на български банкноти от 1 лев, емисия 1999 г., и 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., се извършва и на касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, както следва:

  • гр. София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;
  • гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 153;
  • гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2;
  • гр. Варна, ул. „Цариброд” № 23;
  • гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8.