logo
Skip to content

Управители на БНБ

4 април 1879 - 1 юли 1879 г.

Лудвиг Карбоньор, управляващ

1 юли 1879 - 27 април 1881 г.

Георги Желязкович, управител

27 април 1881 - 11 октомври 1883 г.

Исидор Михайлович, управляващ

1 декември 1883 - 26 август 1886 г.

Иван Евстратиев Гешов, директор

26 август 1886 - 4 декември 1887 г.

Димитър Попов, управляващ

4 декември 1887 - 1 януари 1894 г.

Михаил Тенев, управляващ

1 януари 1894 - 19 януари 1899 г.

Михаил Тенев, управител

19 януари 1899 г.

Стефан Караджов, управляващ

1 март 1899 - 1 октомври 1905 г.

Стефан Караджов, управител

23 февруари 1906 - 7 август 1908 г.

Бончо Боев, управител

7 август 1908 - 12 юни 1920 г.

Христо Чакалов, управител

16 юли 1920 - 30 септември 1922 г.

Боян Дамянов, управител

1 декември 1922 - 31 март 1923 г.

Добри Божилов, управляващ

26 март 1923 - 8 юни 1923 г.

Илия Караджов, управител

1 декември 1923 - 1 март 1924 г.

Добри Божилов, управляващ

21 септември 1924 - 16 януари 1926 г.

Коста Бояджиев, управител

18 януари 1926 - 29 август 1931 г.

Асен Иванов, управител

29 август 1931 - 29 февруари 1932 г.

Добри Божилов, управляващ

29 февруари 1932 - 31 юли 1934 г.

Никола Момчилов, управител

2 август 1934 - 4 февруари 1935 г.

Добри Божилов, управляващ

4 февруари 1935 - 21 април 1935 г.

Марко Рясков, управител

25 април 1935 - 14 ноември 1938 г.

Добри Божилов, управител

14 ноември 1938 - 1 юни 1944 г.

Кирил Гунев, управляващ

1 юни 1944 - 10 август 1944 г.

Добри Божилов, управител

10 август 1944 - ноември 1944 г.

Кирил Гунев, управител

23 декември 1944 - 14 ноември 1945 г.

Иван Стефанов, управляващ

14 декември 1945 - 31 март 1946 г.

Иван Стефанов, управител

31 март 1946 - 10 октомври 1946 г.

Станчо Чолаков, управител

10 октомври 1946 - 13 август 1949 г.

Цоню Цончев, управител

13 август 1949 - 19 март 1955 г.

Атанас Мечкаров, председател

5 декември 1955 - 5 декември 1959 г.

Вела Луканова, председател

7 декември 1959 - 5 януари 1969 г.

Кирил Несторов, председател

5 януари 1969 - 7 юли 1974 г.

Кирил Зарев, председател

8 юли 1974 - 3 януари 1984 г.

Веселин Никифоров, председател

3 януари 1984 - 20 декември 1989 г.

Васил Коларов, председател

20 декември 1989 - 9 януари 1991 г.

Иван Драгневски, председател

9 януари 1991 - 24 януари 1996 г.

Тодор Вълчев, управител

24 януари 1996 - 11 юни 1997 г.

Любомир Филипов, управител

11 юни 1997 г. - 9 октомври 2003 г.

Светослав Гаврийски, управител

9 октомври 2003 г. - 14 юли 2015 г.

Иван Искров, управител

15 юли 2015 г.

Димитър Радев, управител