logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на Системата за управление и контрол на наличните пари в БНБ (Касова система) и Националната система за мониторинг на фалшификати на Националния център за анализ (НЦА) на неистински и преправени банкноти и монети, открити на територията на Република България (НСМФ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0017


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 10.07.2015, 16:46 Изтегли ZIP (1594 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 10.09.2015, 10:59 Изтегли PDF (1023 KB)

Протоколи № 1, 2 и 3

Публикувано на 16.09.2015, 14:35 Изтегли ZIP (3199 KB)

Решение за класиране и избор на изпълнител

Публикувано на 16.09.2015, 14:36 Изтегли PDF (1078 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 30.10.2015, 18:08 Изтегли PDF (566 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 30.10.2015, 18:09 Изтегли PDF (37 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 11.01.2016, 13:46 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 18.03.2016, 16:46 Изтегли PDF (60 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 28.03.2016, 14:24 Изтегли PDF (56 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 27.06.2019, 17:13 Изтегли PDF (678 KB)