logo
Skip to content

Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0006


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 10.04.2018, 16:13 Изтегли PDF (680 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.04.2018, 16:15 Изтегли PDF (1048 KB)

Документация

Публикувано на 10.04.2018, 16:16 Изтегли ZIP (735 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 02.05.2018, 18:47 Изтегли PDF (1297 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 11.05.2018, 17:14 Изтегли PDF (572 KB)

Протокол

Публикувано на 15.06.2018, 18:48 Изтегли PDF (2837 KB)

Доклад

Публикувано на 15.06.2018, 18:51 Изтегли PDF (2743 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 15.06.2018, 18:54 Изтегли PDF (1995 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 09.08.2018, 17:01 Изтегли PDF (551 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 09.08.2018, 17:05 Изтегли PDF (52636 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 09.08.2018, 17:06 Изтегли PDF (124960 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 04.08.2020, 16:58 Изтегли PDF (384 KB)