logo
Skip to content

Публично състезание • Абонаментно обслужване на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистъра на особените залози (РОЗ) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0018


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.07.2018, 17:28 Изтегли PDF (688 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.07.2018, 17:31 Изтегли PDF (981 KB)

Документация

Публикувано на 09.07.2018, 17:32 Изтегли ZIP (1105 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 30.07.2018, 17:14 Изтегли PDF (682 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 10.08.2018, 17:35 Изтегли PDF (109 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 10.08.2018, 17:35 Изтегли PDF (278 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 07.09.2018, 17:18 Изтегли PDF (3288 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 07.09.2018, 17:19 Изтегли PDF (300 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.10.2020, 14:46 Изтегли PDF (2820 KB)