logo
Skip to content

Открита процедура • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0021


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 23.07.2018, 13:59 Изтегли PDF (702 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.07.2018, 14:00 Изтегли PDF (425 KB)

Документация

Публикувано на 24.07.2018, 15:01 Изтегли ZIP (324 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.08.2018, 17:55 Изтегли PDF (94 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 03.09.2018, 16:58 Изтегли PDF (755 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 17.09.2018, 16:09 Изтегли PDF (78 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 02.10.2018, 18:11 Изтегли PDF (684 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 02.10.2018, 18:13 Изтегли PDF (637 KB)

Доклад

Публикувано на 02.10.2018, 18:14 Изтегли PDF (999 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.10.2018, 18:15 Изтегли PDF (1148 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 14.11.2018, 11:32 Изтегли PDF (2120 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 14.11.2018, 11:35 Изтегли PDF (798 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 16.09.2022, 16:09 Изтегли PDF (280 KB)