logo
Skip to content

Документи

Национален план за въвеждане на еврото в Република България
(актуализиран вариант, приет с Решение на МС № 797 от 13 ноември 2023 г.)
Изтегли PDF (2289 KB)

Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната Изтегли PDF (849 KB)

Конкурс за изработване на графичен символ (лого), мото (слоган) и разработване на бранд бук за комуникационната кампания за присъединяването на България към еврозоната Изтегли ZIP (219 KB)

Закон за БНБ
(в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България, с изключение на §6, ал. 1, §9 и 11, които влизат в сила от деня на обнародването му)
Изтегли PDF (123 KB)

Мотиви към проект на Закон за Българската народна банка Изтегли PDF (324 KB)

Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието на Закон за Българската народна банка Изтегли PDF (1348 KB)