logo
Skip to content
    
    

    
 
 

Календар за Статистика

25.06.2024, 12:00

Парична статистика

Май 202427.06.2024, 12:00

Лихвена статистика

Май 202428.06.2024, 12:00

Преки инвестиции - размер

Март 202428.06.2024, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Март 202428.06.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Април 202404.07.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юни 202415.07.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юни 202417.07.2024, 12:00

Платежен баланс

Май 202417.07.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 202417.07.2024, 12:00

Външна търговия

Април 202422.07.2024, 14:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Март 202423.07.2024, 12:00

Парична статистика

Юни 202425.07.2024, 12:00

Лихвена статистика

Юни 202430.07.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Май 202406.08.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юли 202407.08.2024, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Юни 202415.08.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юли 202415.08.2024, 14:00

Лизингови дружества

Юни 202416.08.2024, 12:00

Платежен баланс

Юни 202416.08.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 202416.08.2024, 12:00

Външна търговия

Май 202416.08.2024, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 202419.08.2024, 12:00

Инвестиционни фондове

Юни 202423.08.2024, 12:00

Парична статистика

Юли 202427.08.2024, 12:00

Лихвена статистика

Юли 202430.08.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 202405.09.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Август 202409.09.2024, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Юни 202416.09.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Август 202419.09.2024, 12:00

Платежен баланс

Юли 202419.09.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 202419.09.2024, 12:00

Външна търговия

Юни 202424.09.2024, 12:00

Парична статистика

Август 202426.09.2024, 12:00

Лихвена статистика

Август 202430.09.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 202430.09.2024, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 202430.09.2024, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 202404.10.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 202415.10.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 202417.10.2024, 12:00

Платежен баланс

Август 202417.10.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 202417.10.2024, 12:00

Външна търговия

Юли 202422.10.2024, 14:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 202423.10.2024, 12:00

Парична статистика

Септември 202425.10.2024, 12:00

Лихвена статистика

Септември 202430.10.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Август 202406.11.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 202407.11.2024, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202415.11.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 202415.11.2024, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202418.11.2024, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 202418.11.2024, 12:00

Платежен баланс

Септември 202418.11.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202418.11.2024, 12:00

Външна търговия

Август 202418.11.2024, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202425.11.2024, 12:00

Парична статистика

Октомври 202427.11.2024, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202429.11.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202405.12.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 202409.12.2024, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202416.12.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 202418.12.2024, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202418.12.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202418.12.2024, 12:00

Външна търговия

Септември 202423.12.2024, 12:00

Парична статистика

Ноември 202430.12.2024, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202430.12.2024, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 202430.12.2024, 14:00

Преки инвестиции - размер

Септември 202430.12.2024, 14:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 2024