logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 септември 2004 г.

На основание чл.25, ал.1 от ЗБНБ, Българската народна банка пуска в обращение от 1 октомври 2004 г. сребърни възпоменателни монети „100 години Народен театър ”Иван Вазов”, с номинална стойност 10 лева, емисия 2004 година. Монетите са два вида: с тегло 23.33 г и 46.66 г (пиефорт). „Пиефорт” е термин за означаване на “силна” монета - всички нейни параметри са както на обикновената монета, но теглото й е двойно, поради това и монетното ядро е два пъти по-дебело. За пръв и единствен път в България такава монета е отсечена преди 25 години по повод на международната година на детето.
10 лева, 2004 г.

100 години Народен театър „Иван Вазов”

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с години „1879” и „2004”, изписани върху лентата. Околовръст са изписани: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2004”.

На обратната страна е изобразена сградата на Народния театър „Иван Вазов” и надписът „100 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2004 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag, 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

назъбен

Тираж

5000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов и Екатерина Димитрова10 лева, 2004 г.

100 години Народен театър „Иван Вазов” (пиефорт)

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с години „1879” и „2004”, изписани върху лентата. Околовръст са изписани: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2004”.

На обратната страна е изобразена сградата на Народния театър „Иван Вазов” и надписът „100 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2004 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag, 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

46.66 г (пиефорт)

Диаметър

38.61 мм

Гурт

назъбен

Тираж

5000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов и Екатерина Димитрова


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (1303 KB)