logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 юли 2010 г.

Банките, участвали в общоевропейския тест за устойчивост на
системата, показват стабилност и висока капиталова адекватност

Европейските банкови групи, представени и в България, които са участвали в общоевропейския тест за устойчивост на банковата система, показват стабилност и доказано висока капиталова адекватност. Това сочат резултатите от проведения през юли т. г. тест за устойчивост на европейската банкова система (стрес-тест). Той е организиран по решение на ЕКОФИН и е координиран от Комитета на европейските банкови надзорни органи (CEBS) в сътрудничество с Европейската централна банка, Европейската комисия и консолидиращите национални надзорни органи.

Целта на теста бе да се оцени капацитетът на европейската банкова система да посрещне бъдещи хипотетични неблагоприятни развития, свързани с кредитния, пазарния и суверенен риск, да се разсеят съмненията за слабости в сектора и да се възстанови кредитирането на междубанковия пазар. В теста са участвали общо 91 банки – 26 големи паневропейски банкови институции, както и 65 банки, които са с ключова роля за националните банкови системи, от 20 страни от ЕС. Тези банки покриват над 65% от консолидираните активи на банковата система на ЕС. Тестът за устойчивост е извършен на най-високо консолидирано групово ниво от самите банки в тясно сътрудничество с консолидиращите национални надзорни органи.

Конкретните резултати от проведения тест за устойчивост на европейската банкова система може да намерите на: http://stress-test.c-ebs.org/firstresults.htm.Прикачени файлове

Въпроси и отговори
Общоевропейски стрес-тестове 2010 г.
Изтегли PDF (268 KB)