logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 септември 2012 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 октомври 2012 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.03 на сто.