logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 декември 2012 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2012 г. и Бюджетът на БНБ за 2013 година.

Отчетът е приет от УС на БНБ на 22 ноември 2012 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Отчет на БНБ за януари – юни за 2012 г.”

Бюджетът на БНБ за 2013 г. е приет от УС на БНБ на 22 ноември 2012 г., обнародван в бр. 95 на Държавен вестник от 4 декември 2012 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Бюджет на БНБ за 2013 г.“