logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 януари 2015 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и във връзка с изтичане на мандата на заместник-председателя на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) в началото на месец февруари, днес Управителният съвет на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на ФГВБ.

Г-жа Нели Кордовска е главен директор на управление „Банков надзор” на БНБ. Новият 4-годишен мандат на г-жа Кордовска като заместник-председател на ФГВБ ще започне да тече от 4 февруари 2015 година.