logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

28 април 2015 г.

Във връзка с новите срокове съобразно единния отчетен календар за банките в Европейския съюз БНБ уведомява, че прессъобщението за състоянието на банковата система към края на март 2015 г., както и съпътстващата надзорна информация, ще бъдат публикувани до 15 май 2015 г.