logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 юли 2015 г.

Във връзка с анонсираното днес придобиване на Алфа Банка – клон България от страна на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), БНБ заявява следното:

Българска народна банка (БНБ) в качеството си на надзорен орган в приемащата страна поддържаше активна комуникация с участниците в анонсираната сделка, надзорните власти в Република Гърция и Единния надзорен механизъм в качеството му на надзорен орган по произход за поделенията и клоновете на банките от страни от еврозоната, които оперират в България.

Ангажираността на БНБ и предприетите досега предварителни действия създават предпоставки за своевременно финализиране на сделката за придобиването на Алфа Банка – клон България от Пощенска банка, включително на процеса на произнасяне от съответните надзорни и регулаторни органи в Република България и Република Гърция, както и от Единния надзорен механизъм в еврозоната.

БНБ подкрепя консолидационните процеси и трансформацията на собствеността в банковата система, които са движени от пазарни мотиви и заедно с това допълнително укрепват капиталовата база и ликвидността, финансовата самостоятелност и операционната независимост от банкови системи на други страни.