logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 август 2015 г.

Днес Българската народна банка (БНБ) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) подписаха инструкция за взаимодействие. Инструкцията е основана на чл. 3, ал. 3 от Закона за ДАНС и чл. 35, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ДАНС.

В рамките на съвместната инструкция, която не представлява публичен документ, двете институции се ангажират да си взаимодействат в следните области, в съответствие с възложените им по закон функции и при запазване на тяхната независимост:

• противодействие и превенция срещу изпирането на пари;

• противодействие и превенция срещу финансирането на тероризма;

• предотвратяване и разкриване на посегателства, свързани с икономическата и финансовата сигурност на Република България.

Взаимодействието ще се осъществява под формата на съвместни проверки, обмен на информация, експертна и техническа помощ и други методи в рамките на компетентностите на БНБ и ДАНС. Предвижда се също организирането на съвместни курсове и семинари.

Новите правила и процедури за взаимодействието между БНБ и ДАНС представляват първа стъпка в създаването на нова институционална рамка за оперативно сътрудничество между БНБ и други публични институции. Повишаването на ефективността при взаимодействието на БНБ с публичните институции и държавните органи в страната съответства на обявените от управителя на БНБ приоритети за управлението и институционалното развитие на Централната банка.