logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 септември 2015 г.

Днес управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в качеството си на управител за България в Международния валутен фонд (МВФ) изпрати писмо до директора на Статистическия департамент на МВФ, в което заяви интереса на България и на институциите, отговарящи за съставянето на макроикономически статистики (Министерството на финансите, Националния статистически институт и БНБ), за присъединяване към “Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс” на МВФ.

БНБ ще бъде координатор на работата по проекта за присъединяване към този статистически стандарт. Присъединяването на една държава към стандарта се реализира, след като МВФ прецени, че тя отговаря на необходимите изисквания.

Присъединяването към “Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс” на МВФ съответства на обявените от управителя на БНБ приоритети за управлението и институционалното развитие на Централната банка.

Специалният статистически стандарт за разпространение на данни Плюс на МВФ е създаден през 2012 г. с цел да засили и допълни съществуващите стандарти за статистически данни. Той има по-високи изисквания към страните членки по отношение на обхвата на икономическите и финансови данни, на тяхната периодичност, срочност, достъпност и надеждност. Този стандарт допълва Специалния стандарт за разпространение на данни, към който България се присъедини през 2003 г.

Присъединяването на една страна към Специалния статистически стандарт за разпространение на данни Плюс показва на местните и чуждестранни инвеститори, на рейтинговите агенции и международните финансови институции, че качеството и надеждността на статистиките, които се използват за вземането на важни макроикономически и бизнес решения, отговарят на най-високите международни статистически изисквания.