logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 септември 2015 г.

Във връзка с публикации и постъпили запитвания Българската народна банка информира, че г-жа Нели Кордовска, главен директор на управление „Банков надзор” в БНБ, е подала молба за напускане, считано от 1 октомври 2015 г., която е приета.

Стартирана е процедура за избор на неин заместник като заместник-председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.