logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 октомври 2015 г.

Днес подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, издаде заповед № БНБ-87807/01.10.2015 г., за допълване списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка, утвърден със Заповед № БНБ-123626/22.10.2014 г.

Заповедта и допълненият списък са изпратени на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.Прикачени файлове

Допълнение към списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка, съгласно чл.44, т.2 от Закона за банковата несъстоятелност, утвърден със Заповед № БНБ-123626/22.10.2014 г. Изтегли XLS (20 KB)