logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 октомври 2015 г.

В периода 9 - 12 октомври 2015 г. в гр. Лима, Перу, се състояха Годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и организациите от групата на Световната банка (СБ), в които взе участие българска делегация от представители на Министерството на финансите и БНБ, ръководена от управителя на БНБ г-н Димитър Радев. Българската делегация проведе поредица от срещи с високопоставени представители на МВФ, СБ и други международни финансови институции, в т.ч. с г-н Мицухиро Фурусава, заместник-управляващ директор на МВФ, г-н Сирил Мюлер, вицепрезидент на СБ, отговарящ за Европа и Централна Азия, изпълнителните директори на МВФ и СБ г-н Мено Снел и г-н Франк Хеемскерк, както и директори на МВФ - на Европейския департамент г-н Поул Томсен и на департамента за парични и капиталови пазари г-н Хосе Винялс.

По време на срещите беше подчертано, че икономиката на България се развива в стабилна политическа среда и независимо от външните предизвикателства постига икономически растеж, който е по-висок от очаквания от БНБ в края на 2014 г. Посочени бяха и стабилната фискална позиция на страната, предприетите реформи в банковия надзор и подготовката за прегледа на качеството на активите на банките.

Беше потвърдена предстоящата през месец ноември редовна работна мисия на МВФ в България, която ще обсъди текущото икономическо състояние и политиките на българските власти, както и предстоящото през втората половина на 2016 г. провеждане от МВФ и СБ на Програмата за оценка на финансовия сектор в България.