logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 октомври 2015 г.

Считано от 26 октомври 2015 г. на длъжността „Главен секретар“ в БНБ е назначена г-жа Снежанка Деянова. Тя заема тази длъжност на мястото на г-н Петко Кръстев, който напуска БНБ поради своето пенсиониране.

Г-жа Деянова, досега главен счетоводител на БНБ, е дългогодишен служител на централната банка и е започнала кариерата си в БНБ, като последователно е заемала длъжностите „счетоводител“ и „заместник-главен счетоводител“. Г-жа Деянова понастоящем е член на постоянната бюджетна комисия на БНБ, на Комитета по оперативни рискове и на Комитета по сигурност на информационните системи. Тя е постоянен представител в Комитета по счетоводни въпроси и парични доходи към Европейската система на централни банки. Г-жа Деянова е ръководила проекта по внедряване на основната банкова информационна система на централната банка. Тя е магистър по икономика, завършила е Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

Считано от същата дата, на длъжността „Главен счетоводител“ е назначена г-жа Теменужка Цветкова. Г-жа Цветкова притежава дългогодишен опит в БНБ и е работила в дирекция „Главно счетоводство“ последователно като „счетоводител“ и „ръководител екип“. Тя е постоянен представител в работната група по счетоводни въпроси към Комитета по счетоводни въпроси и парични доходи към Европейската система на централни банки и алтернативен представител в Комитета по счетоводни въпроси и парични доходи към Европейската система на централни банки. Г-жа Цветкова е магистър по финанси, завършила е Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.