logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 декември 2015 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за БНБ в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2015 г. и Бюджетът на БНБ за 2016 година.

Отчетът е приет от Управителния съвет на БНБ с решение 114 на 26 ноември 2015 г. и е публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Отчет на БНБ януари – юни за 2015 г.”.

Бюджетът на БНБ за 2016 г. е приет от Управителния съвет на БНБ на 26 ноември 2015 г. с решение 115, обнародван в бр. 95 на Държавен вестник от 8 декември 2015 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Бюджет на БНБ за 2016 г.“.