logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 април 2018 г.

УС на БНБ на основание чл. 139, ал. 2 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г.