logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 ноември 2018 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува информация за процеса на работата, свързан с искането на България от 18.07.2018 г. за присъединяване към Единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество. Цялостна оценка (преглед на активите и стрес тест) ще бъде проведена на шест банки. Очаква се оценката да започне през ноември 2018 г., а резултатите да бъдат публикувани през юли 2019 г.

Българската народна банка съдейства на ЕЦБ за осъществяване на съответната дейност.