logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 ноември 2018 г.

Днес в сградата на Българската народна банка (БНБ) в присъствието на президента на Република България г-н Румен Радев, управителя г-н Димитър Радев и Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-жа Людмила Елкова като член на Управителния съвет на БНБ.

Людмила Елкова е назначена от президента г-н Румен Радев за член на Управителния съвет на БНБ на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за БНБ. Шестгодишният мандат на новия член на Управителния съвет на БНБ
г-жа Людмила Елкова започва на 2 декември 2018 г. Тя встъпва в длъжност на мястото на г-жа Боряна Пенчева, чийто мандат изтича на 1 декември 2018 г.

Снимки от церемонията и посещението на президента г-н Румен Радев в БНБ може да откриете тук.Снимки