logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 януари 2019 г.

Считано от 1 февруари 2019 г., „Евромъни Трансфер“ ООД, с ЕИК 201959985, прекратява дейността си като платежна институция, а издаденият на дружеството лиценз за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) - изпълнение на налични парични преводи, се обезсилва на основание чл. 17, ал. 4 от ЗПУПС, във връзка с постъпило заявление за прекратяване на дейността.