logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 март 2019 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на Българската народна банка, на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г. в размер на 137 257 821 лева.