logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 март 2019 г.

Днес на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 2 и 4 и чл. 19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка Радослав Миленков е избран от Народното събрание за подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление „Банков надзор“, с мандат 6 години.