logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 март 2019 г.

Днес, 26 март 2019 г., централната банка на Германия (Дойче Бундесбанк), съвместно с Българската народна банка, други национални централни банки от Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, официално стартира програма за техническо сътрудничество с централните банки и надзорните органи на страните от Западните Балкани – кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Косово. Програмата е двугодишна и се финансира от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II). Целта на програмата е по-нататъшно укрепване на институционалния капацитет на институциите-бенефициенти и подобряване на инструментите за провеждане на политики чрез прилагане на най-добрите международни и европейски стандарти в различни области на централното банкиране: статистика, банков надзор, платежни системи, счетоводство и др. За целта ще бъдат организирани обучения и изпълнение на специфични двустранни дейности в полза на институциите-бенефициенти.