logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 юли 2019 г.

Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 30 септември 2019 г. на „Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители“ (EBA/GL/2019/02 от 25 февруари 2019 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С тези Насоки се определят изисквания по отношение на процеса на възлагане на дейности на външни изпълнители за кредитните институции, платежните институции и дружествата за електронни пари.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.