logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 юли 2019 г.

Днес, 31 юли 2019 г., бе дадено началото на строителството на Касов център на Българската народна банка (БНБ) в Пловдив. При изграждането му ще се прилагат най-съвременни проектни решения по отношение на строителството, оборудването и системите за сигурност.

Касовият център на БНБ ще се построи на територията на Пловдив, жилищен район „Тракия”, бул. „Ягодовско шосе“ № 2 и ще се финансира изцяло от БНБ.

Основната му функция е свързана с извършване на операциите по касовото обслужване с банкноти и монети – приемане, предаване, обработване, съхраняване и транспортиране на банкноти и монети. Целта е да се постигне високо качество, сигурност и ефективност на касовите операции на територията на Южна България и в частност – област Пловдив.

Очаква се Касов център на БНБ в Пловдив да бъде пуснат в експлоатация до края на 2020 г.Снимки