logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 декември 2019 г.

Българската народна банка публикува на своята интернет страница (рубрика „Платежна инфраструктура“, секция „Публикации“ и рубрика „Банков надзор“, подрубрика „Информация за ползватели на финансови услуги и продукти“) брошура на Европейската комисия на тема „Вашите права при извършване на плащания в Европа“. Брошурата съдържа практическа информация в помощ на потребителите, свързана основно със сигурността и таксите при изпълнение на платежни операции, както и с новите видове платежни услуги – по предоставяне на информация за сметка и по иницииране на плащане.

Брошурата е изготвена от Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 106 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар.