logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 декември 2019 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 януари 2020 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто.