logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 май 2022 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение на Наредба № 39 на Българската народна банка за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение. С изменението в наредбата се предвижда възможността БНБ да пуска в обращение до 6 (шест) възпоменателни монети годишно.